Certifieringar 

JSG Produkter ABs verksamhetspolicy för miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsdriven affärsutveckling.


JSG Produkter AB tillverkar och säljer verkstadsprodukter med inriktning på rör- och profilbockning.
Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter ska uppfylla de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder.
Vår strävan är att med minsta möjliga miljöpåverkan i ett hållbart arbetsklimat och tempo leverera i rätt tid till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet.

2005-01-19
Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum. Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.
 
Verksamhetspolicy.pdf
Certifikat 14001.pdf
Certifikat 9001.pdf  

Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för JSG Produkter AB
som medlem i Robertsfors Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljögrupp.

Gunnar Göransson
Verkställande direktör, JSG Produkter AB

JSG - Produkter AB
Ytterklintvägen 1
915 91 ROBERTSFORS 

Tfn: 0934-401 80 
  Dela med dig av vår sida
Gillar du JSG Produkter och vill dela med dig av vår hemsida? Använd knapparna nedan för att dela oss via sociala medier.